Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Zhangzhou Lihan Electronic Commerce Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Hiệu suất
4.6/5
HÀI LÒNG106 đánh giá
  • ≤3h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 98.2%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $230,000+
    {0} đơn hàng
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})

SẢN PHẨM CHÍNH

Main product
0,38 US$ - 0,42 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 3 Bộ
Trả hàng dễ dàng
Main product
0,30 US$ - 0,32 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
0,42 US$ - 0,48 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 3 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
0,50 US$ - 0,54 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
0,34 US$ - 0,45 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 12 Hộp
Trả hàng dễ dàng
5 orders
Main product
0,58 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 3 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
0,45 US$ - 0,53 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5 Cái
Trả hàng dễ dàng